SSI: Ngân hàng Nhà nước đang mua ròng ngoại tệ

SSI: Ngân hàng Nhà nước đang mua ròng ngoại tệ

SSI đánh giá, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục mua vào ngoại tệ trong những ngày đầu tháng 3, chênh lệch lãi suất VND-USD được duy trì ở mức 1.5-1.7%/năm và sự ổn định của đồng CNY sẽ hỗ trợ cho sự ổn định của VND trong thời gian tới.