Năm 2019 phải hoàn thành thu phí không dừng

Năm 2019 phải hoàn thành thu phí không dừng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ GTVT sẽ phải hoàn thành thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc để nâng cao tính minh bạch trong thu, sử dụng khoản phí này.