Bất động sản vùng ven: Thách thức và cơ hội

Bất động sản vùng ven: Thách thức và cơ hội

Thị trường bất động sản giai đoạn 2015-2017 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, nguồn cung gia tăng và số lượng giao dịch luôn ở mức cao. Tuy nhiên, thị trường 2018 lại có nhiều sự thay