SIC đăng ký bán nửa triệu cổ phiếu FPT

.

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) vừa thông báo đăng ký bán 500.000 cổ phiếu Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) trong thời gian từ 7/12 đến 4/1/2019. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, SIC đang sở hữu hơn 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,33% vốn FPT. Tuy nhiên, SIC có người nội bộ là ông Lê Song Lai, Thành viên HĐQT của FPT nên thuộc diện phải công bố thông tin. Nếu giao dịch thành công, SIC còn sở hữu hơn 1,5 triệu cp, tỷ lệ 0,24%.

Vào tháng 8, SIC cũng bán thành công 216.000 cổ phiếu FPT thông qua phương thức khớp lệnh để giảm tỷ lệ sở hữu xuống như hiện nay.

Trên thị trường cổ phiếu FPT đang giao dịch tại mức giá 44.600 đồng/cp (5/12). Tạm tính theo giá này, SIC có thể thu về khoảng 22 tỷ đồng.

Nguồn: ndh.vn