SCS tạm ứng cổ tức 35% bằng tiền mặt

.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HoSE: SCS) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 3.500 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/12 và thời gian thanh toán dự kiến 28/12.

Với gần 50 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 175 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này. Trong đó, Gemadept sở hữu 36,9% vốn nhận 65 tỷ đồng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chiếm 15% vốn nhận 26 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, SCS đã thông qua kế hoạch với lợi nhuận trước thuế 466 tỷ đồng, chia cổ tức 45% cho năm 2018.

9 tháng đầu năm 2018, doanh thu SCS đạt gần 488 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, thực hiện 74% chỉ tiêu được giao.

Tính đến hết quý III, SCS còn gần 297 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 8 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 20 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Nguồn: ndh.vn