Thanh Hóa: Dự án BT gần 300 tỷ đổi lấy gần 70ha ‘đất vàng’

Ngày 9/11/2015, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung (Tập đoàn xây dựng Miền Trung) có công văn số 468/KHTH-TĐ gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị thực hiện Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

thai-mieu Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê (nguồn: internet)

Ngày 12/11/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 11762/UBND-THKH giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; UBND thành phố Thanh Hóa) nghiên cứu đề nghị của Tập đoàn xây dựng Miền Trung có ý kiến báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Đến ngày 15/12/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4496/SKHĐT-TĐ báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa. Tại văn bản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay: “Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 26/3/2007; được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 7024/QĐ-UBND ngày 9/5/2012 với tổng mức đầu tư là 69,3 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa, nguồn vốn xã hội hóa, ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách thành phố và các nguồn đóng góp hợp pháp khác. Đến nay, dự án đã thi công hoàn thành và phê duyệt quyết toán các hạng mục: Nghi Môn, Tiền Điện; các hạng mục còn lại: Tả vu, Hữu vu và công trình phụ trợ chưa thực hiện”.

Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 13502/UBND-THKH đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê theo hình thức đối tác công tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án, đồng thời, đề nghị Tập đoàn xây dựng Miền Trung lập hồ sơ đề xuất dự án theo quy định tại khoản 2, điều 21, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 444/SKHĐT-TĐ ngày 5/2/2016, ngày 14/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND phê duyệt đề xuất Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Theo quyết định này, tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là gần 91 tỷ đồng, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để đầu tư dự án. Đáp lại, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, quy mô khoảng 70,8 ha tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa để tạo vốn đối ứng.

Tháng 6/2018, tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 2034 phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo Quyết định này, Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê được tăng tổng mức đầu tư lên hơn 293 tỷ đồng. Vốn đối ứng sẽ là 67,72ha tại dự án Khu đô thị mới thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa.

Nhà đầu tư trúng thầu theo kết quả chỉ định thầu là Liên danh Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần Xây dựng phát triển Hòa Bình do Tập đoàn Miền Trung đứng đầu.

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Hợp đồng Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa theo hình thức PPP (hợp đồng BT).

Để thực hiện Dự án, doanh nghiệp dự án được thành lập là Công ty TNHH BT Nam Thành phố có địa chỉ tại tầng 3, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36.03D, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa.

Việc đổi gần 300 tỷ đồng lấy gần 70ha “đất vàng” TP Thanh Hóa liệu có tương xứng?

Bài liên quan
Chiêu thâu tóm đất vàng Lê Hoàn của doanh nghiệp bị hủy trúng thầu vụ đấu giá gần 400 lô Chiêu thâu tóm đất vàng Lê Hoàn của doanh nghiệp bị hủy trúng thầu vụ đấu giá gần 400 lô "đất vàng" Thanh Hóa
Vụ đấu giá gần 400 lô ‘đất vàng’ Thanh Hóa: 4 nhà thầu lọt ‘chung kết’, ai trúng cũng vuiVụ đấu giá gần 400 lô ‘đất vàng’ Thanh Hóa: 4 nhà thầu lọt ‘chung kết’, ai trúng cũng vui
"Uẩn khúc" vụ đấu giá gần 400 lô ‘đất vàng’ Thanh Hóa liên tục bị hủy?
Vụ đấu giá gần 400 lô ‘đất vàng’ Thanh Hóa: Vụ đấu giá gần 400 lô ‘đất vàng’ Thanh Hóa: "Người cũ" tái xuất
Nguồn: nhadautu.vn