GFS – Từ doanh nghiệp nhà nước đến Tập đoàn đa ngành quốc tế

.
Nguồn: phapluatnet.vn