Vinataba: Tập trung giữ vững, phát triển thị trường nội tiêu

.
Vinataba: Tập trung giữ vững, phát triển thị trường nội tiêu
Vinataba triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Ảnh: TT

Kết thúc năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Vinataba đều vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành ước đạt 5,7 tỷ bao, tăng 2,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nội tiêu ước đạt 3,8 tỷ bao.

Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành, Tổng Công ty đã phấn đấu tiếp tục tăng trưởng với sản lượng nội tiêu đạt hơn 2,6 tỷ bao, tăng trên 4% so cùng kỳ năm trước, chiếm trên 68% thị phần toàn ngành. Cơ cấu sản phẩm có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm trung và cao cấp phù hợp với xu hướng tiêu dùng.

Hệ thống phân phối Vinataba đã được triển khai trên toàn quốc với 130 gian hàng. Việc hợp tác với Vincommerce được đẩy mạnh, sản phẩm của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã được trưng bày và bán lẻ tại trên 1.400 cửa hàng tại 16 tỉnh, thành phố lớn.

Năm 2019, mặc dù dự báo gặp rất nhiều khó khăn, Tổng Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh trên cơ sở phấn đấu có tăng trưởng. Phấn đấu sản lượng thuốc lá điếu đạt trên 4 tỷ bao; doanh thu đạt 24.859 tỷ đồng, bằng 96% so thực hiện 2018. Nộp ngân sách khoảng 11.627 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.478 tỷ đồng…

Nhằm tăng cường vai trò quản lý cũng như định hướng của Tổng Công ty trong công tác kiểm soát và phát triển thị trường tiêu thụ thuốc lá điếu nội địa, Vinataba sẽ tập trung giữ vững và phát triển thị trường nội tiêu; tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống phân phối Vinataba cũng như tham gia kênh phân phối hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đầu tư phát triển thị trường.

Tổng Công ty tiếp tục củng cố hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững. Chú trọng tính pháp lý khi thực hiện các hợp đồng, đơn hàng xuất khẩu, nhằm giảm thiểu rủi ro về pháp lý ảnh hưởng đến uy tín. 

Tăng cường liên kết các đơn vị thành viên nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu; thường xuyên rà soát về công nợ và thanh toán với khách hàng xuất khẩu, có giải pháp giảm thiểu rủi ro về thanh toán và đảm bảo thu hồi công nợ.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty sẽ khôi phục vùng trồng nguyên liệu thuốc lá theo hướng bền vững; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam về sản xuất và thu mua nguyên liệu trồng trong nước...

TT

Nguồn: thanhtra.com.vn