Uber tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại thành phố Barcelona

.

Bất chấp 1 năm với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, vấn đề pháp lý tiếp tục là rào cản lớn với Uber.

Quyết định của Uber đưa ra sau khi giới chức vùng ban bố quy định mới yêu cầu thời gian chờ từ lúc đặt xe tới khi hành khách lên xe tối thiểu là 15 phút.

Đại diện Uber cho rằng quy định này không phù hợp và gây trở ngại tới mô hình gọi xe tức thì của hãng.

Không chỉ Uber mà một ứng dụng cạnh tranh là Cabify cũng đã thông báo tạm dừng dịch vụ tại Barcelona sau khi quy định này được ban bố.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn