Bạc Liêu sơ tuyển dự án thay thế đèn chiếu sáng

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 48 tỷ đồng và Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư; hợp đồng dự án là BTL (xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ). Theo dự kiến, thời gian thực hiện Dự án đến hết năm 2020; thời gian vận hành, khai thác là 15 năm (từ năm 2020 đến hết năm 2034). Hình thức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án là rộng rãi trong nước.       

Bích Thảo

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn