Tăng trưởng chậm lại, Thiên Long Group báo lãi gần 250 tỷ đồng sau 9 tháng

.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, CTCP Tập đoàn Thiên Long (Thiên Long Group - mã TLG) đạt 706,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn chỉ tăng 5,3% giúp biên lãi gộp trong kỳ cải thiện lên mức hơn 39,1%, lợi nhuận gộp tăng 14% lên 276,2 tỷ đồng.

Các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ đều tăng, tổng chi phí của TLG ở mức 176,8 tỷ đồng, tăng 13,3% so với quý III năm trước trong khi đó lợi nhuận khác lại giảm từ 6 tỷ đồng xuống còn 1,7 tỷ đồng. Kết thúc quý III, TLG báo lãi sau thuế đạt 85,3 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu 2018, TLG thu về 2.106 tỷ đồng doanh thu thuần và 249,4 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, lần lượt tăng 10,4% và 4,5% so với cùng kỳ năm 2017. So với mục tiêu đạt 2.850 tỷ đồng doanh thu và 290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, TLG đã hoàn thành 73,9% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Thực tế, mức tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân 17,4% đối với doanh thu và gần 20,9% đối với lãi ròng của TLG trong giai đoạn 2011 - 2017.

Sau 3 quý, tổng tài sản của TLG đã tăng 16,7% so với đầu năm lên mức 1.830 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 69% chủ yếu là tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Đáng chú ý, tồn kho cuối tháng 9 của TLG đã tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm, dự phòng giảm giá đã trích hơn 13 tỷ đồng.

Đến hết quý III, nợ phải trả của TLG chiếm 33% tổng tài sản trong đó có 206 tỷ đồng nợ vay tài chính toàn bộ là nợ ngắn hạn. Tháng 9, TLG đã hoàn tất kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 505 tỷ đồng lên mức 657 tỷ đồng góp phần nâng vốn chủ sở hữu lên mức 1.225 tỷ đồng. Ngoài ra, TLG còn tích lũy được gần 382 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 158 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ

Tin liên quan
  • Thiên Long Group lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu
  • Năm 2016, Thiên Long Group dự kiến chia cổ tức 20%
  • Thiên Long Group: Năm 2015 lãi ròng 187 tỷ, vượt 13% kế hoạch
Cùng dòng sự kiện
  • 9 tháng thực hiện chưa tới 40% kế hoạch lợi nhuận, Sagimexco chuẩn bị trả cổ tức 15% bằng tiền
  • Sau 9 tháng đầu năm, LDG mới thực hiện một nửa mục tiêu lợi nhuận năm
  • Doanh thu thuần của Viettel Global tiếp tục tăng trong quý III/2018
  • Thoát lỗ sau 9 tháng, OGC vẫn còn hơn 2.800 tỷ đồng lỗ lũy kế chưa phân phối
  • Lãi quý III của Quốc Cường Gia Lai chưa bằng 1% cùng kỳ năm ngoái
Từ khóa: TLG, kinh doanh
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn