Triển vọng "ông lớn" lên sàn 2019

.
Nguồn: vietnambiz.vn