Mua cổ phiếu quỹ: Sẽ không… dễ như hiện hành

.
Nguồn: vietnambiz.vn