Cổ phiếu tâm điểm ngày 9/11 dưới góc nhìn kĩ thuật: VCB, FMC, DHG

.
Nguồn: vietnambiz.vn