Cổ phiếu HAI bị kiểm soát đặc biệt, chỉ được giao dịch vào phiên chiều

.
Nguồn: vietnambiz.vn