Ông Trịnh Văn Quyết: FLC có thể hoàn thành nhà ga T3 Tân Sơn Nhất trong 9 tháng nếu được tham gia đầu tư

.
Nguồn: vietnambiz.vn