Sản lượng khai thác dầu khí 11 tháng vượt kế hoạch

.
Chú thích ảnh Các giàn khoan trên mỏ Bạch Hổ (PVN). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, sản lượng khai thác dầu 11 tháng đạt 12,84 triệu tấn, vượt 5,6% so với kế hoạch 11 tháng. Sản lượng khai thác khí 11 tháng đạt 9,26 tỷ m3, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng.

Bên cạnh hoạt động khai thác dầu khí, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác của PVN đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, sản xuất điện 11 tháng đạt 18,99 tỷ kWh. Sản xuất phân đạm 11 tháng đạt 1,477 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 8,53 triệu tấn.

Trong 11 tháng qua, với hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, cộng với giá dầu bình quân cao hơn mức giá kế hoạch, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 542.344 tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 11 tháng và vượt 2,2% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 108.122 tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

Đặc biệt, tính đến hết tháng 11/2018, nhiều đơn vị thành viên của PVN cũng đã về đích trước kế hoạch. Cụ thể, PVN có 3 đơn vị hoàn thành vượt mức từ 30-63% kế hoạch cả năm ở các chỉ tiêu tài chính hợp nhất là tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước bao gồm: Công ty Cổ phần  Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) và Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

PVN có 2 đơn vị hoàn thành vượt mức trên 30% kế hoạch cả năm về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất gồm: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) và Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Nguồn: baotintuc.vn