Đà Nẵng rút 81 dự án ra khỏi danh sách cần thu hồi đất trong năm 2019

.

Trước đó ngày 20/11/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn có Tờ trình số 9035/TTr-STNMT, trình HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét, thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng với 303 dự án có diện tích đất dự kiến thu hồi trong năm 2019 là trên 1.729 ha.

Đến nay, qua kiểm tra, rà soát lại, UBND thành phố Đà Nẵng đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất năm 2019 đối với 81 dự án chưa đảm bảo điều kiện theo quy định. UBND thành phố Đà Nẵng cũng trình HĐND thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng với tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất là 222 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi trong năm 2019 là gần 1.454 ha.

Được biết, trong 81 dự án chưa đảm bảo điều kiện theo quy định mà thành phố Đà Nẵng rút ra khỏi danh sách đề nghị HĐND thành phố thu hồi đất trong năm 2019 có dự án Công viên Đại Dương Sơn Trà. Dự án này có tổng diện tích lên đến 996.381 m2 tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Đây là dự án đang tạo ra dư luận trái chiều nên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang cân nhắc để đi tới quyết định cho phép đầu tư hay không và nếu được thì ở quy mô và mức độ như thế nào.

Nguồn: baotintuc.vn