PHR, ACB, BWE, BMI, VC9, TVP, AMV, MDG, ORS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

.
TIN MỚI

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR): Bà Nguyễn Thị Thủy, Chánh văn phòng đảng ủy, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Thủy sở hữu 166.833 cp (tỷ lệ 0,12%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/3 đến 18/4/2019.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT, đã mua 3.793.057 cp trong tổng số 4 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 40.036.334 cp (tỷ lệ 3,21%) lên 43.829.391 cp (tỷ lệ 3,51%). Giao dịch thực hiện từ 6/3 đến 11/3/2019.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT độc lập, đã mua 490.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1 triệu cp lên 1,49 triệu cp. Giao dịch thực hiện từ 28/2 đến 11/3/2019.

Tổng Công ty Bảo Minh (BMI): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán toàn bộ 702.520 cp (tỷ lệ 0,77%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/3 đến 16/4/2019.

CTCP Xây dựng số 9 (VC9): CTCP Quan lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 842.200 cp (tỷ lệ 7,2%). Giao dịch thực hiện ngày 5/3/2019.

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP): Ông Hoàng Văn Thao, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 826.499 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.211.114 cp (tỷ lệ 10,92%) lên 2.037.613 cp (tỷ lệ 18,38%). Giao dịch thực hiện ngày 6/3/2019.

Tiếp đó ngày 12/3 ông Thao mua thêm 370.091 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.407.704 cp (tỷ lệ 21,71%).

CTCP SXKD Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ông Lê Anh Hồi, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.060.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 5 triệu cp (tỷ lệ 18,44%) xuống 3,94 triệu cp (tỷ lệ 14,53%). Giao dịch thực hiện ngày 5/3/2019.

CTCP Miền Đông (MDG): Công đoàn cơ sở CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 đã mua 600.000 cp (tỷ lệ 5,81%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công đoàn Công ty 3-2 không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 8/3 đến 14/3/2019.

CTCP Chứng khoán Phương Đông (ORS): Bà Vũ Lê Thùy Linh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 8 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 1.299.300 cp (tỷ lệ 5,14%) lên 9.299.300 cp (tỷ lệ 23,25%). Giao dịch thực hiện ngày 4/3/2019.

FPT, YEG, LCG, TLG, TMS, C32, NNB, CNN, DHT, VC3, YTC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn